Článok / SEZ-KES

V dňoch 29. a 30. 3. 2017 sa konala v Bratislave 46. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 183 účastníkov a 48 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili:
ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o., BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., DTW, s.r.o., Eaton Electric s.r.o., ELEKTRIS s.r.o., ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., ELV PRODUKT a.s. Senec, EPM Elektrobečov s.r.o., ETI ELB s.r.o., EUROVOLT s.r.o., EXTEC, s.r.o., FENIX Slovensko s.r.o., Finder CZ, s.r.o., GMC – měřicí technika, HAKEL spol. s r.o., IES s.r.o., ILLKO, s.r.o., KIWA sk, s.r.o., KOPOS Slovakia s.r.o., Legrand Slovensko, s.r.o., Lidokov, výrobní družstvo, LIGHT Spectrum s.r.o., LP-AXIS, s.r.o., MICRONIX, s.r.o., N. G. ELEKTRO, s.r.o., NECO SK, a.s., OBO BETTERMANN s.r.o., OEM Automatic, s.r.o., OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Ostrovní elektrárny s.r.o., Power Grid, s.r.o., ROSA S.A.H. s.r.o., ROXTEC CZ, s.r.o., SALTEK Slovakia s.r.o., SCAME-SK, s.r.o., SEZ DK a.s., Schneider Electric Slovakia spol. s r.o., SCHRACK SECONET AG, Schrack Technik s.r.o., SITEL s.r.o., SLOS s.r.o., STRADER s.r.o., SYVA, spol. s r.o., VUKI a.s., Zeppelin SK s.r.o., ZTS Elektronika SKS s.r.o

Na konferencii odzneli prednášky s nasledovnou problematikou:

 • Životnosť bleskozvodov a nové trendy v systémoch uzemnenia. Od návrhu až k revízii – J. DAŇO, OBO Bettermann s.r.o.;
 • Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility EMC vzhľadom na rastúce hrozby od nežiaducich elektromagnetických vplyvov – M. HOLLÝ, Roxtec CZ, s.r.o.;
 • Prvky prepäťových ochrán (SPD) na stĺpoch verejného nn distribučného rozvodu – R. HUNA, P. MACALÁK, K. JANEČEK, AOS L. Mikuláš;
 • Ochrana dátových a signálových inštalácií voči prepätiu – V. TICHÝ, SALTEK s.r.o.;
 • Porovnání škod po zásahu bleskem – klasické hromosvody a aktívní hromosvody – E. PANTŮČEK, súdny znalec;
 • Kontroly elektrického zařízení strojů – L. KOUPÝ, ILLKO, s.r.o.;
 • Pomocné obvody v zmysle novej normy STN 33 2000-5-557 – D. GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave;
 • Aktuálne trendy v meraní a analýze kvality elektrickej siete a ich využitie pri návrhu a nasadení aktívne riadených pasívnych filtrov na znižovanie harmonických zložiek napätia v elektrickej sieti – P. GARDIAN, Power Grid, s.r.o.;
 • Riziká navrhovania a prevádzky verejného osvetlenia z hľadiska zaťaženia vetrom – P. KOLADA, Deltes s.r.o, J. POLERECKÝ, ELV PRODUKT a.s.;
 • Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov – I. BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave;
 • Problematika ostrovních, poloostrovních a hybridních elektráren – M. KOLAŘÍK, Ostrovní elektrárny s.r.o.;
 • Slunce a teplá voda – M. KOLAŘÍK, Ostrovní elektrárny s.r.o.

Niektoré z týchto prednášok je možné stiahnuť v menu Na stiahnutiečasť – Odborné príspevky – súbory – 46.konferencia.