Článok / SEZ-KES

SEZ-KES organizuje 47. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v Poprade v dňoch 8. a 9. 11. 2017, v zasadačke Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 280/3
Program 47. konferencie je určený pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, …..
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, …

PROGRAM 47. KONFERENCIE

STREDA 8. novembra 2017

9.00 – 10.00 Prezencia účastníkov

10.00 – 10.15 Otvorenie konferencie

10.15 – 11.00
Ing. Mário PASTIEROVIČ, ABB, s.r.o., Bratislava
Využívanie elektromobility v bežnom živote

11.00 – 11.20 Prestávka

11.20 – 12.10
Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s.r.o., Pezinok
Výpočet rizika v praxi podľa STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

12.10 – 13.20 Prestávka – obed

13.20 – 14.10
Tibor HANKO, SEZ-KES Bratislava
Zatepľovanie objektov a bleskozvody

14.10 – 14.30 Prestávka

14.30 – 15.20
Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s.r.o., Púchov
Akumulácia fotovoltaickej elektriny do teplej vody (porovnanie ohrevu vody solárnymi termickými zariadeniami a fotovoltickými zariadeniami, ekonomické vyhodnotenie, prevádzkové skúsenosti a doporučenia pre prax)

15.20 – 15.40 Prestávka

15.40 – 16.30
Ing. Juraj SUJA, PhD., IES s.r.o, Bratislava
Problematika pasívnych optických sietí

16.30 – 16.40 Ukončenie 1. dňa konferencie

18.00 – 22.00 Diskusný večer – raut v kaviarni hotela SATEL

ŠTVRTOK  9. novembra 2017

7.30 – 8.00 Prezencia účastníkov

8.00 – 8.50
Ing. Tibor VAŠČINEC, Eaton Electric s.r.o., Bratislava
Riešenia osvetlenia a konektivity  vo výbušných atmosférach – v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ

8.50 – 9.00 Prestávka

9.00 – 9.50
Roman MALOVEC, PROTENG s.r.o., Bratislava
Nové technológie hasenia elektrických zariadení pod napätím

9.50 – 10.10 Prestávka

10.10 –10.50
doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov

 10.50 – 11.10 Prestávka

11.10 – 12.00
doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Elektrické siete IT – použitie, meranie izolačného stavu a lokalizácia poruchy

12.00 – 13.00 Prestávka – obed

13.00 – 13.40
Ing. František GILIAN, FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., Banská Bystrica
Nové prístupy k posudzovaniu požiarneho nebezpečenstva káblov s reakciou na oheň

13.40 – 14.30
Ing. Ján MERAVÝ,  LIGHTNING služby elektro, Trenčín
Pohľad revízneho technika a súdneho znalca na novú STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nn. Časť 6: Revízia

14.30 – 15.00 Ukončenie konferencie, Tombola

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA
Člen SEZ – KES / SKSI (zapl.členské za r. 2017)…………………… 34,00 €
Učitelia odborných škôl……………………………………………….. 34,00 €
Ostatní účastníci ………………………………………………………… 50,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie a zborník prednášok.
• Záväznú prihlášku s vyznačenou požiadavkou na ubytovanie a s potvrdením zaplatenia poplatkov zašlite čím skôr, najneskôr však do 1. 11. 2017 na adresu:

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 28, 811 07 BRATISLAVA

• Na konferenciu je možné sa prihlásiť aj elektronicky cez ONLINE prihlášku:
Po kliknuti na ikonu sa môžete ONLINE vyplniť formulár prihlášky. Po jeho vyplnení, prosím odošlite formulár kliknutím na tlačitko „Odoslať“.

UBYTOVANIE:
Hotel SATEL, Mnoheľova 826/5, Poprad
• 2 posteľová izba – sám na izbe …………… 35,00 € / 1 osoba / 1 noc
• 2 posteľová izba – dvaja na izbe …………. 24,00 € / 1 osoba / 1 noc
• Požiadavku na zabezpečenie ubytovania vyznačte na prihláške. Poplatok za ubytovanie uhraďte spolu s účastníckym poplatkom.
• Ubytovanie bude záväzne zabezpečené iba v prípade jeho úhrady do termínu 1. 11. 2017. (platba na účte SEZ-KES)

Dokumenty k 47. konferencii je možné stiahnuť cez menu „Na stiahnutie“ alebo stiahnuť kliknutín na príslušnú ikonu:

Buy Depakote XR 500mg online at lowest discount price. Free shipping on many products buy depakote. Buy Depakote 500mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. generic viagra.