Author: majky

Služba STN ONLINE 2018

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, sympatizanti a členovia SEZ-KES, prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE k vybraným STN“ aj v nasledujúcom...

Výpočtový program Prozik – OEZ SLOVAKIA spol. s r.o.

Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom je textový súhrn...

Pomôcka pre určovanie vonkajších vplyvov

Náš člen – predseda kontrolnej komisie Ing. Július Mrva vypracoval prehľadnú tabuľku pre stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 , ktorá Vám môže poslúžiť ako veľmi dobrá pomôcka pri vypracovávaní protokolov o určení...

Zmena a doplnenie vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. od 1.1.2014

Zmena a doplnenie vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. od 1.1.2014

V zbierke zákonov dňa 30.11.2013 bola vydaná vyhláška MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorá od 1.1.2014 mení a dopĺňa vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Oproti súčasnému stavu sú pre elektrotechnikov vo vyhláške zaujímavé...