Category: Nezaradené

Veselé Vianoce a PF 2019

Veselé Vianoce a PF 2019 Vážení priatelia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň, ktorú ste nám v priebehu roku 2018 návštevou našej stránky preukazovali. Zároveň Vám ďakujeme za Vašu účasť na nami organizovaných školeniach, seminároch a...

Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a...

2% 2016 – poďakovanie

Vážení darcovia, naši sympatizanti. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene SEZ-KES ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2016 darovali 2% z dane pre naše občianske združenie. Radi by sme touto cestou povedali,...

Elektrofórum SEZ-KES

Elektrofórum SEZ-KES

S potešením Vám oznamujeme, že sme spustili nové fórum pre elektrotechnikov, kde budeme diskutovať o témach súvisiacich s elektrotechnikou. Fórum funguje na systéme phpBB a je rozdelené do viacerých kategórií. Zatiaľ funguje v testovacej...