V dňoch 29. a 30. 3. 2017 sa konala v Bratislave 46. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 183 účastníkov a 48 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G.

Čítať viac

V poslednom čase sa na SEZ-SEZ obrátili viacerí revízni technici s dotazom aké údaje majú uvádzať v správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške v časti „evidenčné číslo osvedčenia revízneho technika“. Pri kolaudáciách stavieb zúčastnení zástupcovia považujú uvedený údaj v správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške v rozsahu „evidenčné číslo osvedčenia s dátumom jeho vydania“ za nedostatočný. O stanovisko

Čítať viac

V Poprade v dňa 7. 11. 2013 na 39. konferencii Ing. E. Pantúček mal prednášku na tému „Jak správne vyprojektovat vnější a vnitřní ochranu proti blesku„. K tejto prednáške použil prezentáciu, o zaslanie ktorej mnohí účastníci prejavili záujem. Po dohode s Ing. Pantúčkom túto jeho prezentáciu môžeme zaslať len tým zaujemcom, ktorí o jej zaslanie

Čítať viac

Problematika STN 33 2000-5-559: 2013-03 Časť 5-559 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave Požiadavky na inštalácie osvetlenia sú predmetov viacerých technických noriem, európskych aj pôvodných národných STN. V prvom rade požiadavky na svetelné obvody, ktoré sú určené najmä na pevné pripojenie svietidiel sú predmetom normy STN 33 2130:1983 „Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické

Čítať viac

Ing. Marek MÁCHA, OMS, spol. s r.o., Dojč COB „Chip On Board “ je technológia, ktorá používa maticové zoskupenie jednotlivých nízko výkonových LED do jedného celku na kremíkovom substráte. Vzhľadom na to, že vyžarovanie takýchto jednotlivých LED je v modrej oblasti farebného spektra musíme toto svetlo konvertovať na svetlo v nami viditeľnej oblasti. Konverzia modrého

Čítať viac

Ing. Jan KREJČÍ, OEZ s.r.o. Letohrad, ČR Aby určitý přístroj vyhovoval daným požadavkům, které vyplývají z konkrétního použití, musí mít odpovídající vlastnosti. Ty jsou dány příslušnými parametry a dalšími údaji, které jsou definovány hlavně předmětovými normami jednotlivých druhů přístrojů. Tyto normy také definují zkoušky pro jejich ověření. V článku jsou uvedeny jedny z nejdůležitějších parametrů

Čítať viac