Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je možné

Čítať viac

Vážení členovia SEZ-KES, naši sympatizanti.  Aj v tomto roku sa uchádzame o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO a PO  za rok 2016. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a pritom Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov. Preto nevieme, kto nám svoje 2%

Čítať viac

Rok 1996 sa zapísal do histórie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES) tým, že na valnom zhromaždení vo februári 1996 bola prijatá úloha, aby sa zakladali odbočky SEZ-KES v jednotlivých krajoch Slovenska. Túto úlohu sa v Nitre podarilo splniť za pomoci nadšencov z radov elektrotechnikov. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1996 vznikla regionálna odbočka aj

Čítať viac