Kontrolná komisia (od 7. 4. 2016)

Ing. Július Mrva
predseda kontrolnej komisie

tel: +421 48 3240 050
mobil: +421 948 145 254
e-mail: doma.elektro@gmail.com


Ing. Marián Ďurica
člen kontrolnej komisie

tel: +421 48 4148 247
mobil: +421 907 812 469
e-mail: durica.cpp@stonline.sk


 

Ing. Juraj Horňák
člen kontrolnej komisie

tel: +421 48 4318 251
mobil: +421 905 256 338
e-mail: 272dc@hopebb.sk