V dňoch 29. a 30. 3. 2017 sa konala v Bratislave 46. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 183 účastníkov a 48 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G.

Čítať viac

Vážení členovia SEZ-KES, naši sympatizanti.  Aj v tomto roku sa uchádzame o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO a PO  za rok 2016. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a pritom Vám nemôžeme osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov. Preto nevieme, kto nám svoje 2%

Čítať viac

SEZ-KES Vás pozýva na 46. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. marca 2017, v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25. Program 46. konferencie je určený pre: – pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike – revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, ….. – pracovníkov v prevádzke a

Čítať viac

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, členovia SEZ-KES, prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE k vybraným STN“ aj v nasledujúcom období, t.j. od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018. Viac o službe nájdete v menu „STN ONLINE 2017“.

V dňoch 9 a 10. 11. 2016 sa konala v Porade 45. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 202 účastníkov a 40 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o.,

Čítať viac

SEZ-KES v  júni, júli a septembri 2016 vydal pre elektrotechnikov nasledovné publikácie: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení, GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T. Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie, GILIAN, F. DEKÁNEK, J. Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, KIRSCHNER, M. Publikácia „Projektovanie elektrických inštalácií…“ je určená predovšetkým záujemcom o profesiu projektanta alebo

Čítať viac