V dňoch 18 a 19. 3. 2015 sa konala v Bratislave 42. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 241 účastníkov a 46 vystavovateľov. Ako vystavovatelia sa na konferencii zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o., B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o., BUČO, s.r.o., DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG, Eaton Electric s.r.o., ECO-LOGIC s.r.o., ELEKTRIS s.r.o.,

Čítať viac

V zbierke zákonov dňa 28.8.2014 bola vydaná vyhláška MPSVaR SR č. 234/2014 Z.z., ktorá od 1.9.2014 mení a dopĺňa vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Oproti súčasnému stavu vo vyhláške č. 508/2009 Z.z. sa mení nasledovné: 1. V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno g) znie: „g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším

Čítať viac

Podľa z. č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 124/2006 Z. z. o BOZP, zdravotná spôsobilosť na prácu (pre vydanie nových a ďalšiu platnosť už vydaných osvedčení) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky. Zdravotná spôsobilosť na prácu sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. Držitelia osvedčení, sú povinní

Čítať viac

Vážení kolegovia, vážená elektrotechnická verejnosť, z viacerých prameňov sa objavila informácia o vzniku „Komory elektrotechniků ČR“, a zarezonovala medzi slovenskými elektrotechnikmi ako svetlo nádeje, že možno nasledovať český príklad, ale aj ako sklamanie z toho, že nás Česi zasa predbehli a konečne vytvorili profesijnú komoru s potrebnými kompetenciami, zatiaľ čo slovenská elektrotechnická verejnosť žije a

Čítať viac

V zbierke zákonov dňa 30.11.2013 bola vydaná vyhláška MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorá od 1.1.2014 mení a dopĺňa vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Oproti súčasnému stavu sú pre elektrotechnikov vo vyhláške zaujímavé hlavne tieto zmeny: • § 9, §13a, §13b – nové ustanovenia o revízii a kontrole el. ručného naradia a spotrebiča, •

Čítať viac

V Poprade v dňa 7. 11. 2013 na 39. konferencii Ing. E. Pantúček mal prednášku na tému „Jak správne vyprojektovat vnější a vnitřní ochranu proti blesku„. K tejto prednáške použil prezentáciu, o zaslanie ktorej mnohí účastníci prejavili záujem. Po dohode s Ing. Pantúčkom túto jeho prezentáciu môžeme zaslať len tým zaujemcom, ktorí o jej zaslanie

Čítať viac