V Poprade v dňoch 6. a 7. 11. 2013 sa konala 39. konferencia elektrotechnikov Slovenska. Na konferencii odznelo 13 prednášok na zaujimavé témy. Niektoré prednášky uverejňujeme na našej web stránke: • Skúsenosti s vývojom a aplikáciou LED svetelných riešenína báze Multi LED čipov – M. MÁCHA; • Problematika STN 33 2000-5-559: 2013-03 Výber a stavba

Čítať viac

V Bratislave v dňoch 20. a 21. 3. 2013 sa konala 38. konferencia elektrotechnikov Slovenska. Na konferencii odznelo 13 prednášok na zaujimavé témy. Niektoré prednášky uverejňujeme na našej web stránke: • Zóny odporu uzemňovačov a ich vplyv na uzemnenie – I. BOJNA; • Ochrana pred účinkami tepla a ohňa STN 33 2000:4-42 + STN 33

Čítať viac

Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom je textový súhrn zadaných hodnôt, vypočítané výsledky a návrh prepäťových ochrán pre siete nn 230/400 V. Podľa dohody s OEZ SLOVAKIA spol. s r.o.

Čítať viac

Náš člen – predseda kontrolnej komisie Ing. Július Mrva vypracoval prehľadnú tabuľku pre stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 , ktorá Vám môže poslúžiť ako veľmi dobrá pomôcka pri vypracovávaní protokolov o určení vonkajších vplyvov. Túto tabuľku je vhodné si vytlačiť farebne na formát A1 respektíve A0 a potom takto ju používať pri určovaní

Čítať viac

Ponuka odborných seminárov, ktoré môže na základe dohody zabezpečiť SEZ – KES pre svoje odbočky, prípadne pre iných záujemcov (ucelené kolektívy z firem a pod.): 1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nn: (požiadavky na ochranu podľa STN 33 2000_4_41, resp. v oblastiach, ktoré súčasný súbor STN 33 2000 nerieši: ochrana pred dotykom

Čítať viac