Článok / SEZ-KES

V dňoch 23. ÷ 26. 5. 2017 sa v areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutoční 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2017.
23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS sa bude prvýkrát konať v termíne 23. – 26. 5. 2017 na výstavisku v Nitre spoločne s 24. ročníkom medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

SEZ-KES na veľtrhu ELO SYS už tradične pripravuje pre odbornú elektrotechnickú verejnosť PANELOVÚ DISKUSIU.
PD sa uskutoční dňa 24. 5. 2017 od 10,00 do 13,00 h. v budove AGROINŠTITÚTU Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí (oproti pavilónu A Výstaviska AGROKOMPLEX – viď mapka na 2. strane pozvánky).
Na panelovej diskusii sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2017, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky.

Okruhy odborných tém na panelovej diskusii:

 • Všeobecné smerovanie technickej normalizácie v SR
  Ing. Vladimír VRÁNSKY – prezident SEZ-KES.
 • Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike
  doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • Zatepľovanie objektov a bleskozvody
  Tibor Hanko – člen prezídia SEZ-KES
 • ATN® technické normy – technické riešenia pre budúcnosť
  Ing. František GILIAN – generálny sekretár APPO SR

Snahou Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska je čo najviac prispieť k informovanosti širokej elektrotechnickej verejnosti o aktuálnych otázkach v elektrotechnike, preto Vás radi privítame v čo najväčšom počte na tejto odbornej diskusii.

Zároveň Vás pozývame do stánku SEZ-KES č. 113 v hale C, kde sa budete môcť obrátiť s otázkami na členov prezídia SEZ-KES.

V našom stánku si môžete zakúpiť odborné publikácie, ktoré pre elektrotechnikov vydal SEZ-KES.

Pozvánka na panelovú diskusiu v deň jej konania dňa 24. 5. 2017 slúži ako voľná vstupenka pri vstupe na veľtrh ELO SYS 2017. Doporučujeme Vám urobiť  si dve kópie „Pozvánky“ pre prípad, že pri návrate na výstavisko budú od Vás žiadať vstupenku.
Pozvánku si môžete stiahnuť tu alebo v menu „Na stiahnutie“.
Tešíme sa na Vašu účasť na panelovej diskusii a tiež na Vašu návštevu v našom stánku.

Prezídium SEZ-KES

Buy Depakote XR 500mg online at lowest discount price. Free shipping on many products buy depakote. Buy Depakote 500mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. generic viagra.