Plán školení, seminárov, konferencií / na rok 2017

Prezídium SEZ-KES v decembri 2016 prijalo nasledovný plán školení, seminárov a konferencií na rok 2017:

Plán školení, seminárov a konferencii SEZ-KES na rok 2017
Termín Mesto Druh
24. 1. ÷ 26. 1. 2017 Bratislava Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
8. 2. 2017 Trenčín Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
8. 3. 2017 Bratislava Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
29. 3. ÷ 30. 3. 2017 Bratislava 46. konferencia elektrotechnikov Slovenska
29. 3. 2017 Bratislava RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEZ-KES (po prvom dni 46. konferencie cca o 16.00 hod.)
5. 4. 2017 Košice Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
6. 4. 2017 B. Bystrica Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
17. 5. 2017 Bratislava Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
16. 5. ÷ 18. 5. 2017 – termín zrušený Bratislava Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
7. 6. 2017 – termín zrušený Bratislava Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
13. 9. 2017 Bratislava Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
19. ÷ 21. 9. 2017 Bratislava Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
11. 10. 2017 Trenčín Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
8. 11. ÷ 9. 11. 2017 Poprad 47. konferencia elektrotechnikov Slovenska
14. 11. 2017 – termín zrušený Košice Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
15. 11. 2017  – termín zrušený B. Bystrica Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
21. ÷ 25. 11. 2017 Bratislava Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
6. 12. 2017 Bratislava Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

O jednotlivých akciách budú v dostatočnom predstihu zverejňované informácie/program  a možnosti prhlásenia v príslušných častiach nášho webu.

Tento plán si môžete stiahnuť TU .