Podiel z 2% (3%) dane z príjmu za rok 2016

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA (ďalej len „SEZ – KES“) je dobrovoľné občianske združenie fyzických a právnických osôb, pracujúcich v oblasti elektrických zariadení.

Cieľom činnosti SEZ – KES je okrem iného:

 1. pomáhať svojim členom všestranne rozvíjať a zdokonaľovať svoju odbornú zdatnosť v oblasti elektrických zariadení,
 2. zabezpečovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 3. vydávať odborné publikácie,
 4. plniť úlohy v oblasti technickej normalizácie,

s pôsobnosťou na celom území SR.

SEZ – KES je financovaný iba z členských príspevkov, z prostriedkov získaných organizovaním školení, seminárov, konferencií a z odbornej publikačnej činnosti.
„Nemalo by Vám byť jedno, či Vaše 2% dane z príjmu za rok 2016 poputujú na konci tretieho mesiaca v prospech SEZ – KES, alebo ostanú opäť v štátnej pokladnici. Zrátajte si to. Nič Vás to nestojí. Nám však pomôžete …“.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje 2% dane z príjmu, tak ich prosím darujte nášmu združeniu „SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA“, ktoré je zapísané v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRIs 40050/2016 na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016.

Naše identifikačné údaje potrebné pre poskytnutie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015 sú nasledovné:

Názov združenia: SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
Sídlo: 811 07   BRATISLAVA, Radlinského č. 28
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30778603

Pre pomoc pri Vašom rozhodovaní sme na našej web stránke umiestnili na stiahnutie  v menu „Na stiahnutie“ nasledovné dokumenty:

 1. Postup krokov pre právnické osoby
 2. Postup krokov pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie samostatne
 3. Postup krokov pre zamestnancov, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ
 4. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 5. VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 6. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 7. Časové lehoty

Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu (u daňovníkov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ) a daňovník posiela svoje „Vyhlásenie …“ a „Potvrdenie …“, je možne zistiť na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.financnasprava.sk.
Ak máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac, pozrite si internetovú stránku www.rozhodni.sk.

Ďakujeme – prezídium SEZ – KES