Podiel z 2% (3%) dane z príjmu za rok 2017

SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA (ďalej len „SEZ – KES“) je dobrovoľné občianske združenie fyzických a právnických osôb, pracujúcich v oblasti elektrických zariadení.

Cieľom činnosti SEZ – KES je okrem iného:

 1. pomáhať svojim členom všestranne rozvíjať a zdokonaľovať svoju odbornú zdatnosť v oblasti elektrických zariadení,
 2. zabezpečovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 3. vydávať odborné publikácie,
 4. plniť úlohy v oblasti technickej normalizácie,

s pôsobnosťou na celom území SR.

SEZ – KES je financovaný iba z členských príspevkov, z prostriedkov získaných organizovaním školení, seminárov, konferencií a z odbornej publikačnej činnosti.
„Nemalo by Vám byť jedno, či Vaše 2% dane z príjmu za rok 2017 poputujú na konci tretieho mesiaca v prospech SEZ – KES, alebo ostanú opäť v štátnej pokladnici. Zrátajte si to. Nič Vás to nestojí. Nám však pomôžete …“.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje 2% dane z príjmu, tak ich prosím darujte nášmu združeniu „SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA“, ktoré je zapísané v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 3910/2017 na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Naše identifikačné údaje potrebné pre poskytnutie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017 sú nasledovné:

Názov združenia: SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ – KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
Sídlo: 811 07   BRATISLAVA, Radlinského č. 28
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30778603


Na pomoc pri Vašom rozhodovaní sme na našej web stránke umiestnili na stiahnutie  v menu „Na stiahnutie“ nasledovné dokumenty:

 1. Časové lehoty
 2. Postup krokov pre právnické osoby
 3. Postup krokov pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie samostatne
 4. Postup krokov pre zamestnancov, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ
 5. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti –  editovateľné
 6. VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby –  editovateľné
 7. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu (u daňovníkov, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ)je možne zistiť na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.financnasprava.sk.
Ak máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac, pozrite si internetovú stránku www.rozhodni.sk.

Ďakujeme – prezídium SEZ – KES