Ponuka publikácií Slovenského Elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska

 

Názov príručky

Cena

pre
platiacého člena
SEZ-KES a školy

pre nečlena
SEZ-KES
(neplatiaceho člena)

1.

GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – 6. vydanie (1/2018)

14,00 €

18,50 €

2.

GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T.: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení. (06/2016)

18,00 €

25,00 €

3.

GILIAN, F.; DEKÁNEK, J.: Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie. (07/2016)

6,00 €

9,00 €

4.

KIRSCHNER, M.: Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie. (09/2016)

7,00 €

10,00 €

5.

BOJNA, I.: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. (10/2007)

2,00 €

2,50 €

6.

SMOLA, A.; VANEK, R.: Navrhovanie osvetlenia športovísk v náväznosti na technické normy. (09/2006)

2,50 €

3,50 €

7.

PNE 33 2102 – Bezpečnostné pravidlá pre obsluhu a prácu na elektr. inštaláciách elektrárni a teplárni. (03/2007)

3,00 €

4,00 €

8.

OBO Bettermann:  Systém vonkajšej ochrany pred bleskom – Montážne detaily typových riešení, vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia  a vyrovnania potenciálov. (2017)

27,00 €

30,00 €

POZNÁMKA:

Publikácie je možné zakúpiť osobne v úradných hodinách
pondelok – piatok v čase 08,00 – 14,00 hodine – mimo obeda 12,00 – 12,30 hodiny,
na prezídiu SEZ – KES, Radlinského 28, Bratislava.

Publikácie je možné objednať:

Zľavy pre všetky publikácie (okrem publikácie č. 8):

  • 4 – 10 ks……zľava 5%
  • 11 – 20 ks…..zľava 10%
  • 21 – 40 ks…..zľava 15%
  • 41 a viac ks…zľava 20%

Objednané publikácie Vám zašleme na dobierku. K cene publikácií účtujeme balné a poštovné.