Regionálne odbočky

Ing.Matej Veverka
predseda regionálnej odbočky Banská Bystrica
mobil: +421 907 303 960
e-mail: predseda.bb@sez-kes.sk
web: bb-sez-kes.sk


Jozef Husák
predseda regionálnej odbočky Nitra
mobil: +421 907 196 022
e-mail: tralagajo@gmail.com


Ing. Dušan Orság
predseda regionálnej odbočky Mochovce
tel: +421 36 6363 556
mobil: +421 905 757 627
e-mail: Dusan.Orsag@seas.sk


Ing. Štefan Binó
predseda regionálnej odbočky Žilina
mobil: +421 903 503 744
e-mail: bino@bino.sk


Terézia Vargová
predsedníčka regionálnej odbočky Lučenec
tel: +421 47 4321 007
mobil: +421 905 942 065
e-mail: tereziavargova9@gmail.com


Ing.Helena Horňáková
predsedníčka regionálnej odbočky Trenčín
tel: +421 32 6529 123
mobil: +421 903 791 489
e-mail: elektrotechnik@stonline.sk


Ing. Ladislav Tomlein
predseda regionálnej odbočky Košice
tel: +421 55 6439 140
mobil: +421 915 348 507
e-mail: aetron@aetron.sk


Bc. Kamil Kocian
predseda regionálnej odbočky Prešov
mobil: +421 918 710 785
e-mail: po@sez-kes.sk
web: po.sez-kes.sk


Bc. Igor Papík
predseda regionálnej odbočky Levice
mobil: +421 903 800 336
e-mail: igor.papik@gmail.com