Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je možné

Čítať viac

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne: 1. elektrotechnik – §21 2. samostatný elektrotechnik – §22 3. elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie

Čítať viac

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne: 1. elektrotechnik – §21 2. samostatný elektrotechnik – §22 3. elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie

Čítať viac