Článok / SEZ-KES

Prezídium SEZ-KES z dôvodu neúmerných bankových poplatkov zrušilo ku dňu 27.6.2017 v Poštovej banke účet č. SK93 6500 0000 0000 2006 0123, ktorý slúžil len pre účely platenia členských príspevkov.

V priebehu mesiaca mája 2017 prezídium SEZ-KES založilo na tento účel nový účet v Slovenskej sporiteľni, č. u. SK24 0900 0000 0051 2846 5328.

Informáciu o spôsobe platenia členských príspevkov od tohto mesiaca si môžete stiahnuť z tohto miesta alebo z menu „Dokumenty – Platenie členských príspevkov“.

Ďakujeme za pochopenie

Prezídium SEZ-KES