2% za rok 2021 - poďakovanie

Vážení darcovia, naši sympatizanti.

Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene SEZ-KES ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám prejavili dôveru a darovali 2% z daní za rok 2021 pre naše občianske združenie.

Radi by sme touto cestou povedali, že všetkým Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Prezídium SEZ-KES