23. 3. 2022 – 30 rokov SEZ-KES
Vážené dámy, vážení páni.

Obdobie na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa vyznačovalo zásadnými zmenami. Okrem iných historických udalostí vznikol v strednej Európe nový štát - Slovenská republika. V očakávaní tohto procesu vznikali v bývalom Československu viaceré organizácie. Jednou z nich bol Slovenský elektrotechnický zväz, ktorý na valnom zhromaždení dňa 25. marca 2009 prijal rozšírený názov Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES).

SEZ-KES vstupuje 23. marca 2022 do ďalšej etapy svojej existencie. Pred tridsiatimi rokmi, dňa 23. marca 1992, boli Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované Stanovy SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU.
Štatisticky je tridsať rokov časové obdobie jednej ľudskej generácie. Ak personifikujeme a porovnávame vývoj SEZ-KES s ľudským životom, pomyselné grafy vývoja sú podobné. Prešli sme od prvých, možno nesmelých krokov, cez spoznávanie “života“, búrlivejšie časy, až do dospelosti. SEZ-KES je vo svojej tridsiatke v plnej sile a produktivite.

Sme odbornou organizáciou s vysokou kredibilitou, pôsobiacou najmä v oblasti elektrotechniky a energetiky, výchovy a vzdelávania, synergicky aj v oblastiach legislatívy a normotvorby. Sme úspešným editorom technickej literatúry.
Do ďalších rokov a desaťročí máme určené svoje povinnosti a záväzky, vytýčené ciele, máme svoje predstavy, vízie. Učíme sa z histórie, žijeme v čase masívneho vedecko-technického rozvoja, sledujeme trendy trvalo udržateľného rozvoja. S našimi priateľmi a partnermi budujeme kvalitné, férové a stabilné vzťahy.

Nie je toho málo, čo nás čaká a čo chceme dosiahnuť. Je dôležité, že SEZ-KES má schopnosť, silu a vôľu ísť za svojimi cieľmi a víziami.
Na záver si dovolím uviesť zásadný fakt. SEZ-KES sú ľudia. Ste to aj Vy, dámy a páni. Vážime si Vašu dôveru a to, že sme spolu v SEZ-KES.
 
Vladimír Vránsky
prezident SEZ-KES