AOP ONLINE

Vzhľadom na dlhodobú nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, nariadenia ÚVZ SR a uznesenia vlády o obmedzení / zrušení všetkých, aj odborných, podujatí si Vás dovoľujeme informovať, že Prezídium SEZ-KES zavádza alternatívne prístupy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Týka sa to nielen niektorých monotematických seminárov, ale aj Aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov, ktorú je potrebné podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov absolvovať najneskôr do piatich rokov od predchádzajúcej AOP.

Napriek tomu, že v súčasnej situácii lehoty AOP neplynú, ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa seminára AOP ONLINE, ktorý sa uskutoční dňa 20. 1. 2021.

Bližšie informácie o Online AOP  

Zakúpiť účasť na AOP