AOP počas krízovej situácie

Aktualizácia: 16. 11. 2020

Aktualizačná odborná príprava, ktorá sa mala uskutočniť dňa 2. 12. 2020 je ZRUŠENÁ. Uskutoční sa v náhradnom termíne podľa vývoja pandemickej situácie.
Prihlásení účastníci sa nemusia obávať prepadnutia svojich osvedčení, nakoľko v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu tieto lehoty neplynú. Uvedené sa týka aj preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a oboznamovaní zamestnancov.
Túto informáciu poskytlo MPSVaR SR prostredníctvom krízového štábu a zverejnená je aj na webe NIP.

Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie podrobnosti a súvislosti, odporúčame navštíviť stránku Národného inšpektorátu práce.

O náhradnom termíne AOP budeme včas informovať.