AOP počas krízovej situácie

Aj naša organizácia bola pod tlakom okolností nútená zrušiť plánovanú aktualizačnú odbornú prípravu.
Prihlásení účastníci sa nemusia obávať prepadnutia svojich osvedčení, nakoľko v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu tieto lehoty neplynú. Uvedené sa týka aj preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a oboznamovaní zamestnancov.
Túto informáciu poskytlo MPSVaR SR prostredníctvom krízového štábu a zverjnená je aj na webe NIP.

Pokiaľ vás zaujímajú ďalši epodrobnosti a súvislosti, odporúčame navštíviť stránku Národného inšpektorátu práce.

O náhradnom termíne AOP budeme včas informovať.