Fáza - noviny SEZ-KES

FÁZA – NOVINY SEZ-KES

Vážení členovia SEZ-KES a sympatizanti,

už viac ako rok nám pandemická situácia neumožňuje osobne sa s Vami stretávať na podujatiach, ktoré sme pred pandémiou organizovali „na živo" - prezenčnou formou. Bolo nevyhnuté prispôsobiť sa novým podmienkam a dobe, preto sme spustili vzdelávacie aktivity v digitálnom priestore. O týchto aktivitách ste informovaní na našej web stránke a cez direct maily.

V snahe priblížiť sa Vám, vážení členovia SEZ-KES, kolegyne, kolegovia a sympatizanti, Prezídium SEZ-KES prišlo s novou ponukou. Začíname vydávať elektronické noviny, občasník s názvom FÁZA – NOVINY SEZ-KESPrvé číslo Vám teraz predstavujeme.

Kvalitný obsah novín bude určite podmienený synergiou redakčnej rady a čitateľov FÁZY.

Spolu so šéfredaktorom p. Ivanom Zacharom, redakčnou radou a autormi pripravovaných zaujímavých odborných článkov verím, že Vás FÁZA zaujme.

S pozdravom a želaním pevného zdravia a úspechov
S pozdravom

ING. VLADIMÍR VRÁNSKY
prezident