Fáza - noviny SEZ-KES - číslo 3

Vyšlo nové vydanie občasníka Fáza.

V tomto čísle chceme upriamiť Vašu pozornosť na novinky v revíziách elektrických spotrebičov a ručného náradia spojené s príchodom nových STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022  v príspevku od Ing. Michala Sahuľa, MBA.

FÁZA – NOVINY SEZ-KES  - číslo 3 v elektronickej verzii.

Archív občasníka Fáza - noviny SEZ-KES.