Fáza - noviny SEZ-KES - číslo 4

Vyšlo nové vydanie občasníka Fáza.

Z obsahu vyberáme:
  • Hodinové uhly a paralelná spolupráca transformátorov.
  • Vysokonapäťové izolované vodiče: úvod do problematiky.
  • Zoznam noriem ako pomôcka pre elektrotechnikov.

FÁZA – NOVINY SEZ-KES  - číslo 4 v elektronickej verzii.

Archív občasníka Fáza - noviny SEZ-KES.