Fáza - noviny SEZ-KES - číslo 6Vyšlo nové vydanie občasníka Fáza.

Z obsahu vyberáme:
  • Ing. Henrieta Tölgyessyová a kol., ÚNMS SR: Ako vzniká norma. 
Popis postupu a procesov čo všetko treba urobiť aby norma bola prijatá do sústavy STN.
 
  • Tibor Hanko: Elektroinštalácie bez projektov a revízií.
Dôsledky absencie projektov a revízií na elektroinštalácie a ich bezpečnosť, funkčnosť a prevádzku.
 

FÁZA – NOVINY SEZ-KES  - číslo 6 v elektronickej verzii.

Archív občasníka Fáza - noviny SEZ-KES.