Fáza - noviny SEZ-KES - číslo 7Vyšlo nové vydanie občasníka Fáza.

Z obsahu vyberáme:
  • Marcel Vojčík: UPS - typy, návrh, projektovanie, kontroly a revízie. 
Všeobecný prehľad a praktické príklady UPS.
 
  • Ing. Jozef Daňo: Analýza rizík v ochrane pred bleskom a zaradenie do tried ochrany pred bleskom. 
Postup vytpracovania analýzy rizika.
 
  • Tibor Hanko: Balkónová fotovoltika.
Problematika fotovoltických inštalácií na balkónoch z rôznych pohľadov.
 

FÁZA – NOVINY SEZ-KES  - číslo 7 v elektronickej verzii.

Archív občasníka Fáza - noviny SEZ-KES.