Hodnotenie seminárov pre RT za 1. polrok 2019

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, spoločnosťou ZTS Elektronika SKS s. r. o. a SALTEK Slovakia, s. r. o.  zorganizoval monotematické semináre pre revíznych technikov nasledovne:
  • 16. 4. 2019 v Bratislave,
  • 17. 4. 2019 v Bratislave,
  • 29. 5. 2019 v Prešove
  • 30. 5. 2019 v Banskej Bystrici.
Seminár bol zameraný na teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6: 2018.

Lektori seminára:
  • Tibor Hanko, HARP s.r.o. Uhrovec, viceprezident SEZ-KES, revízny technik.
  • Ing. Michal Sahuľ, ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, člen prezídia, revízny technik
Každý účastník seminára získal certifikát.

Na každom z uvedených seminárov sa zúčastnilo cca 60 účastníkov a 8 – 10 vystavovateľov (ZTS Elektronika SKS s.r.o., Megger s.r.o., ELECTRON s.r.o., Fenix Slovensko s.r.o., SCAME-SK, s.r.o., MICRONIX spol. s r.o., SALTEK Slovakia s.r.o., ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., Lidokov, výrobní družstvo, SITEL s.r.o., GMC - měřicí technika, s.r.o., B.E.G. BrückElectronic CZ s.r.o.).

Ďakujeme spoluorganizátorom, ako aj všetkým účastníkom a vystavovateľom za ich účasť.

Nasledujúce termíny seminárov pre RT:
  • 20. 11. 2019 Levice
  • 21. 11. 2019 Trenčín.
Bližšie informácie budú včas uvedené na webovej stránke SEZ-KES.
 
Prezídium SEZ-KES