Ing. Andrej Vojs - in memoriam

Život prináša aj smutné správy.

15. septembra 2022 nás vo veku 92 rokov navždy opustil prvý prezident SEZ-KES
Ing. Andrej Vojs.

Ďakujeme za všetko a spomíname s úctou.