Ing. Emil Širůček - in memoriam

So zármutkom sme prijali oznámenie, že nás dňa 9. 4. 2021 navždy opustil Ing. Emil Širůček, ktorý bol predstaviteľom jedného z našich významných obchodných partnerov.
Česť jeho pamiatke!

Zomrel Ing. Emil Širůček