Ing. Jindřich Macháček - in memoriam

Oznamujeme, že dňa 27. 7. 2020 nás navždy opustil bývalý člen prezídia Ing. Jindřich Macháček z Banskej Bystrice.
Posledná rozlúčka sa koná v pondelok, 3. 8. 2020 o 11:00 hodine v obradnej sieni Krematória v Banskej Bystrici - Kremničke.
Česť jeho pamiatke.

Na stiahnutie