Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2023


Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR poriada 1. Odbornú konferenciu MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 (MPBS 2023), ktorá by sa mala konať každoročne pre potreby odbornej verejnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a získavania najnovších informácií v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) z domova aj zo zahraničia.

Podrobnosti a prihlášku nájdete na stránke APPO SR.

Na stiahnutie