Nová ATN® 004 – Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia

Podrobnejšie informácie o tejto dôležitej oblasti sa môžete dozvedieť v revidovanej ATN® 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia, platnej od 1. 5. 2021, do ktorej elektrotechnickí odborníci, na základe mnohých požiadaviek odbornej verejnosti, spracovali, okrem iných, aj detailné obvodové elektrotechnické riešenia na vypínanie elektrickej energie pri požiari.

Bližšie informácie nájdete na https://appo.sk/kedy-je-potrebne-instalovat-total-a-central-stop-prirucka-pre-hasicov-a-elektroprojektantov/

ATN® 004 si môžete stiahnuť cez nasledovný link ATN® 004