Oznam Prezídia SEZ-KES

Coronavirus COVID-19

Aktualizované: 16. 11. 2020

S ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že všetky pripravované odborné podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER 2020  (okrem ONLINE seminára) sú ZRUŠENÉ.
Zároveň je ZRUŠENÉ Valné zhromaždenie SEZ-KES a 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 4. - 5. 11. 2020 v Poprade.
Valné zhromaždenie SEZ-KES a 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska sa uskutočnia v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať.
Všetkým prihláseným účastníkom / vystavovateľom, ktorí uhradili poplatok na niektoré z vyššie uvedených podujatí, bude poplatok vrátený v plnej výške.
 

Ďalšie opatrenia:  

- pracovníčky sekretariátu SEZ-KES budú pracovať v režime home office v termíne od 7. 10. - 20. 11. 2020 a 10. - 11. 12. 2020; 

- hovory z pevnej linky Slovak Telekom sú presmerované na číslo MT SEZ-KES 0905/741 944;

- e-maily sú vybavované priebežne cez outlook zo sekretariat@sez-kes.sk a info@sez-kes.sk.

- až do konca mimoriadnej situácie sa mení čl. 5.1 Všeobecných obchodných podmienok nasledovne:
"Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska je povinná odoslať používateľovi publikácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to najneskôr do troch týždňov odo dňa úhrady a na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky v prípade online služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke."
Vzhľadom na neprítomnosť pracovníčok sekretariátu v kancelárii a nariadenú prácu z domu budeme posielať objednané publikácie iba dvakrát do mesiaca. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Predsedovia Regionálnych odbočiek SEZ-KES na základe odporúčaní a nariadení Úradu verejného zdravotníctva a vlády SR až do odvolania nebudú organizovať stretnutia členov RO.


Dôležitá informácia pre verejnosť z rezortu zdravotníctva:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete priamo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR prípadne na oficiálnej stránke venovanej koronavírusu.