Oznam k hromadným podujatiam SEZ-KES

Coronavirus COVID-19

S ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že všetky odborné podujatia prezenčnou formou sú pozastavené až do odvolania.
V súčasnej situácií sa SEZ-KES zameral na vzdelávanie dištančnou formou (ONLINE). 
Najbližšie podujatie Online AOP - 20. 1. 2021
 

Ďalšie opatrenia:  

- pracovníčky sekretariátu SEZ-KES budú pracovať v režime home office v termíne od 4. 1. - 24. 1. 2021; 

- hovory z pevnej linky Slovak Telekom sú presmerované mobilný telefón;

- e-maily sú vybavované priebežne cez outlook zo sekretariat@sez-kes.sk a info@sez-kes.sk.

- až do konca mimoriadnej situácie sa mení čl. 5.1 Všeobecných obchodných podmienok nasledovne:
"Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska je povinná odoslať používateľovi publikácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to najneskôr do troch týždňov odo dňa úhrady a na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky v prípade online služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke."

Vzhľadom na neprítomnosť pracovníčok sekretariátu v kancelárii a nariadenú prácu z domu budeme posielať objednané publikácie iba dvakrát do mesiaca. Ďakujeme za pochopenie.