Oznamovanie kategórie práce 2

Dňom 1. 7. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.

SZČO hlásenie za seba neposielajú.  Iba za svojich zamestnancov v kategórii práce 2.

Podrobné informácie k novej povinnosti získate na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Sú tam uvedené podrobné informácie, odpovede na často kladené otázky aj elektronický formulár na vyplnenie.

Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 06. 2019. 

Na stiahnutie