PF 2020

Vážení priatelia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň, ktorú ste nám v priebehu roku 2019 návštevou našej stránky preukazovali.Želáme Vám všetko dobré v novom roku 2020.