Plán podujatí SEZ-KES na rok 2019

 
Plán školení, seminárov a konferencií SEZ-KES na rok 2019
Termín Mesto Druh
13. 2. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
5. – 7. 3. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
27. – 28. 3. 2019   Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
50. konferencia elektrotechnikov Slovenska
27. 3. 2019   Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEZ-KES (po prvom dni 50. konferencie cca o 16.00 hod.)
10. 4. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
16. 4. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár pre revíznych technikov k STN 33 2000-6:2018-07
21. – 24. 5. 2019   Nitra,
AGROKOMPLEX
Výstava ELO SYS 2019
22. 5. 2019   Nitra,
AGROKOMPLEX
Panelová diskusia na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019
29. 5. 2019   Prešov –
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
Seminár pre revíznych technikov k STN 33 2000-6:2018-07
30. 5. 2019   Banská Bystrica –
aula SPŠ J. Murgaša,
J. M. Hurbana 6
Seminár pre revíznych technikov k STN 33 2000-6:2018-07
11. – 13. 6. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
17. – 19. 9. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z..
16. 10. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
6. – 7. 11. 2019   Poprad,
zasadačka MSÚ
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
19. – 21. 11. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
5. 12. 2019   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.

O jednotlivých akciách budú v dostatočnom predstihu zverejňované informácie/program a možnosti prihlásenia v príslušných častiach nášho webu.

  Plán školení, seminárov a konferencii SEZ-KES na rok 2019 na stiahnutie v pdf