Plán podujatí SEZ-KES na rok 2020

 
Plán školení, seminárov a konferencií SEZ-KES na rok 2020
Termín Mesto Druh
11. 3. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
     
25. – 26. 3. 2020   Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska
25. 3. 2020   Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
Riadne valné zhromaždenie SEZ-KES (po prvom dni 52. konferencie cca o 16.00 hod.)
6. 5. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
     
26. – 29. 5. 2020   Nitra,
AGROKOMPLEX
Výstava ELO SYS 2020
27. 5. 2020   Nitra,
AGROKOMPLEX
Panelová diskusia na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2020
     
16. – 18. 6. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
     
9. 9. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
11. – 12. 11. 2020   Poprad,
zasadačka MSÚ
53. konferencia elektrotechnikov Slovenska
2. 12. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
8. – 10. 12. 2020   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

O jednotlivých akciách budú v dostatočnom predstihu zverejňované informácie/program a možnosti prihlásenia v príslušných častiach nášho webu.
Termíny a témy monotematických seminárov budeme zverejňovať priebežne.

  Plán školení, seminárov a konferencii SEZ-KES na rok 2020 na stiahnutie v pdf   (verzia k 1. 1. 2020)