Plán podujatí SEZ-KES na rok 2020

 
Plán školení, seminárov a konferencií SEZ-KES na rok 2020
Termín Mesto Druh
11. 3. 2020 - zrušené Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
25. – 26. 3. 2020 - zrušené  Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska
25. 3. 2020 - zrušené Bratislava,
kongresové priestory
hotela DRUŽBA
Riadne valné zhromaždenie SEZ-KES (po prvom dni 52. konferencie cca o 16.00 hod.)
6. 5. 2020 - zrušené Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
26. – 29. 5. 2020 - zrušené  Nitra,
AGROKOMPLEX
Výstava ELO SYS 2020
27. 5. 2020 - zrušené  Nitra,
AGROKOMPLEX
Panelová diskusia na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2020
16. – 18. 6. 2020 - zrušené  Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
9. 9. 2020   Bratislava –
Hotel Družba
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
22. 9. 2020 Trnava -
Hotel IMPIQ****
Seminár - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov
23. 9. 2020 Trnava -
Hotel IMPIQ****
Seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziach elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018
6. - 8. 10. 2020 - zrušené Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Školenie a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
14. 10. 2020 - zrušené Košice -
Congress hotel CENTRUM***
Seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziach elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018
15. 10. 2020 - zrušené Košice -
Congress hotel CENTRUM***
Seminár - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov
4. – 5. 11. 2020 - zrušené
 
Poprad,
zasadačka MSÚ
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska
4. 11. 2020 - zrušené Poprad,
zasdačka MSÚ
Riadne Valné zhromaždenie SEZ-KES (po prvom dni 52. konferencie cca o 16.00 h)
25. 11. 2020 - zrušené Lučenec -
Reštaurácia Novohrad
Seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziach elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018
26. 11. 2020 - zrušené Banská Bystrica -
SPŠ J. Murgaša
Seminár - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov
27. 11. 2020 ONLINE SEMINÁR Určovanie vonkajších vplyvov
2. 12. 2020 - zrušené   Bratislava –
zasadačka SEZ-KES
Seminár – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.
9. 12. 2020 - zrušené Žilina -
SOŠ Elektrotechnická
Seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziach elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018
10. 12. 2020 - zrušené Bojnice -
Hotel Pod Zámkom****
Seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziach elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6:2018

O jednotlivých akciách budú v dostatočnom predstihu zverejňované informácie/program a možnosti prihlásenia v príslušných častiach nášho webu.
Termíny a témy monotematických seminárov budeme zverejňovať priebežne.