Pokusy s fotovoltickými panelmi

Fotovoltických inštalácií vo veľkých množstvách stále pribúda a už sa stali bežnou súčasťou nielen prevádzok firiem, ale aj rodinných domov.
Stále sa vedú diskusie o rizikách a nebezpečenstvách fotovoltických zariadení. S tým sú spojené aj chyby, resp. ich prejavy, na jestvujúcich inštaláciách. Niektoré sa prejavia rýchlo, u iných to trvá dlhší čas, ale nakoniec sa prejavia. Tie najhoršie z nich končia fatálne nielen pre samotnú fotovoltickú inštaláciu, ale aj pre objekt, na ktorom sú nainštalované.

Aké konkrétne chyby môžeme bežne vidieť na FVZ?
Aké nebezpečenstvo z nich hrozí?
Ako týmto chybám predchádzať?  
Ako zmerať parametre fotovltiky a ako namerané údaje vyhodnotiť?
Čo odhalí termovízia?
Aké chyby robíme pri revíziách fotovoltiky?
A čo ochrana pred bleskom?

Odpovede na viaceré z otázok sa dajú nájsť v literatúre (väčšinou v zahraničných štúdiách), ale chceli sme si to overiť aj prakticky.

Spolu s našimi partnermi sme vykonali sériu pokusov a meraní s cieľom dokázať, alebo vyvrátiť tvrdenia o potrebe viacerých ochranných opatrení a zistiť aký vplyv má ich nedodržanie na funkciu a bezpečnosť fotovoltických zariadení.

Vybudovali sme testovacie pracovisko, na ktorom priebežne v reálnych podmienkach testujeme a meriame rôzne zapojenia a simulujeme poruchy, ktoré by mohli v bežnej prevádzke vzniknúť.Testovacia zostava FVZ
Overujeme ako sa prejavujú,  ako ich zistiť meraním a ako ich z týchto meraní identifikovať a v konečnom dôsledku včasnou detekciou zabrániť škodám na fotovoltických inštaláciách.

VA charakteristiky - vysvetlivky           Namerané VA charakteristiky

Skúšali sme v laboratóriu na FEI STU s generátorom bleskového prúdu firmy Saltek rôzne situácie pri údere blesku s dodržanou aj nedodržanou vzdialenosťou, s prepäťovou ochranou a aj bez nej. Panely poskytla firma Viessmann, konštrukciu firma Strader. Meraciu techniku sme použili vlastnú a prispela aj firma Micronix.

bleskový výboj SEZ-KES

Tieto a iné otázky sa snažíme zodpovedať na seminári "Rizikové situácie a poruchy fotovoltických inštalácií".
Podrobnosti k seminárom nájdete  na našom webe.

Seminár poriadame vo viacerých mestách a termínoch. 
Prihlásiť sa na konkrétny termín môžete v eshope.