Pomoc pre Slovenské technické múzeum

Ukážka zbierky elektrospotrebičov STM Košice.
Ilustračné foto: www.stm-ke.sk
Nevyhadzujte staré prístroje a spotrebiče!

V prípade, že máte doma resp. v práci nejaký predmet z oblasti elektrotechniky, ktorého sa chcete zbaviť, ponúknite ho najprv do zbierok Slovenského technického múzea v Košiciach.
Múzeum sa špecializuje na československú, resp. slovenskú výrobu, zo zahraničnej produkcie majú záujem len o raritné, alebo špecializované výrobky, poprípade výrobky od známych svetových výrobcov do roku 2000. Môžete ponúknuť elektrické a elektronické domáce a kancelárske prístroje a spotrebiče ako aj výrobky priemyselnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky.

Komunikujte prosím s uvedeným kurátorom, ktorému stačí uviesť stručný popis, značku, výrobcu, rok výroby príp. fotografiu predmetu a v prípade jeho záujmu si následne dohodnite spôsob doručenia. V prípade malých spotrebičov vieme s doručením pomôcť. Po dohode s kurátorom múzea ich stačí doniesť do kancelárie SEZ-KES a my ich doručíme do múzea.

Kontakt:
Ing. Peter Drozd

Kurátor zbierky elektrotechnika

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice

tel.č.: +421 55 2451 135

mobil: 0903 612 501

e-mail: peter.drozd@stm-ke.sk