Režim sekretariátu SEZ-KES počas 3. vlny pandémie

Coronavirus COVID-19

Opatrenia:

- pracovníčky sekretariátu SEZ-KES budú pracovať v režime home office v termíne od 12. 11. 2021 - do odvolania

- hovory z pevnej linky Slovak Telekom sú presmerované na mobilný telefón;

- e-maily sú vybavované priebežne zo sekretariat@sez-kes.sk a info@sez-kes.sk;

- až do konca mimoriadnej situácie sa mení čl. 5.1 Všeobecných obchodných podmienok nasledovne:
"Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska je povinná odoslať používateľovi publikácie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty, a. s., a to najneskôr do troch týždňov odo dňa úhrady a na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky v prípade online služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke."

Vzhľadom na neprítomnosť pracovníčok sekretariátu v kancelárii a nariadenú prácu z domu budeme posielať objednané publikácie iba dvakrát do mesiaca.
Ďakujeme za pochopenie.