Rozšírenie zoznamu sprístupnených noriem v STN-online

Zoznam sprístupnených noriem cez službu STN-online sme od 8. 8. 2019 rozšírili o STN 33 2000-8-2 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Smart elektrické inštalácie nízkeho napätia.