Upozornenie k hromadným podujatiam

Aktualizované 14. 9. 2020
Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektrotechnikov Slovenska pokračuje vo vzdelávacích akciách - AOP, semináre, konferencie...

Vzhľadom k aktuálnej situácii ohľadom COVID-19, ktorá sa neustále mení, odporúčame priebežne sledovať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydaných pre konkrétne okresy. 

SEZ-KES bude postupovať podľa vydaných nariadení a odporúčaní.
Aktuálne informácie pre jednotlivé semináre uverejníme na našich stránkach.

Na základe platného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je pri účasti na hromadných podujatiach potrebné dodržať nasledovné pokyny:

·                vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia Vám bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka a i.),

·                pri vstupe do budovy bude k dispozícií dávkovač dezinfekcie rúk,

·                je nariadený zákaz podávania rúk,

·                osoba, ktorá má príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) musí opustiť miesto hromadného podujatia,

·                odporúča sa dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami (to neplatí pre osoby usadené v hľadisku pri podujatí, osoby školiace voči osobám školeným a i.).