Valné zhromaždenie 2023

Dňa 29. 3. 2023 o 16:00 hod. na FEI STU v Aule profesora Ľudovíta Kneppa (BC-300), Ilkovičova 3, Bratislava sa uskutoční

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEZ-KES.

Valné zhromaždenie sa uskutoční po ukončení prvého dňa 54. konferencie elektrotechnikov Slovenska.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 54. konferencii SEZ-KES.

Podrobnosti o valnom zhromažde a pozvánka na stiahnutie

Členovia SEZ-KES môžu Prezídiu SEZ-KES posielať svoje návrhy na doplnenie programu Valného zhromaždenia do 20. 1. 2023.
 

S pozdravom


Ing. Vladimír Vránsky
prezident