Valné zhromaždenie SEZ-KES 2021 - informácia

Prezident SEZ-KES zvoláva riadne
Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska.

Valné zhromaždenie SEZ-KES sa uskutoční 10. 11. 2021 o 16:00.

Miesto konania: Technická univerzita Košice, Aula MAXIMA, Letná 5, Košice.

Členovia SEZ-KES môžu do 15 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia termínu VZ ( do 21. 8. 2021) posielať prezídiu návrhy na doplnenie programu.

Zobraziť informácie o Valnom zhromaždení 2021