Valné zhromaždenie SEZ-KES - informácia

Vzhľadom na dlhodobú nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, nariadenia ÚVZ SR a uznesenia vlády o obmedzení / zrušení všetkých, aj odborných, podujatí si Vás dovoľujeme informovať, že Valné zhromaždenie SEZ-KES sa v marci 2021 neuskutoční.

Valné zhromaždenie SEZ-KES sa uskutoční v inom termíne (predpoklad - november 2021), o ktorom Vás budeme včas informovať.