Veselé Vianoce a PF 2023

Vážení priatelia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň, ktorú ste nám v priebehu roku 2022 návštevou našej stránky preukazovali.Zároveň Vám ďakujeme za Vašu účasť na nami organizovaných školeniach, seminároch a konferenciách.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2023.

Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska