Vyhláška ÚNMS - úhrady za poskytnutie noriem

Dlho očakávaná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy vyšla  4. marca 2019 v Zbierke zákonov.
Platnosť vyhlášky je od 1. 4. 2019.
Celé znenie si môžete pozrieť na portáli Slov-lex.

SEZ-KES pre vás pripravuje Panelovú diskusiu na výstave ELO-SYS 22. 5. 2019  kde bude aj na túto tému diskusiu so zástupcom ÚNMS.