Webináre Saltek

 

Na základe pokračujúceho záujmu o naše školenia a vzhľadom k trvaniu situácie ohľadom šírenia nákazy COVID-19, zabraňujúci fyzickým seminárom, sme výhody prezenčných kurzov preniesli do online prostredia. Pozrite sa na náš zoznam jarných webinárov a vyberte si ten, ktorý Vás najviac zaujme.

Aktuálna ponuka webinárov:

Základy prepäťovej ochrany - odborné školenie na tému projektovanie a montáže prepäťových ochrán. Zoznámite sa so základnými princípmi ochrany proti prepätiu.

Ochrana sietí Ethernet - odborné školenie na tému aplikácie prepäťových ochrán v sieťach Ethernet

Ochrana bezpečnostných a dohľadových systémov - odborné školenie na tému aplikácie prepäťových ochrán v bezpečnostných systémoch EZS, EPS, kamerových (analógových i digitálnych).

Ochrana telekomunikácií a rádiokomunikácií - odborné školenie na tému aplikácie prepäťových ochrán telekomunikačných uzlov a sietí, BTS staníc a komerčných prijímacích systémov TV / SAT.

Kapacita účastníkov je obmedzená, neváhajte sa preto čo najskôr prihlásiť

ONLINE REGISTRÁCIA

Webináre sú ZADARMO.

Tešíme sa na Vás !